Generalforsamling aflyses

I forlængelse af regeringens og sundhedsmyndighedernes anbefalinger har bestyrelsen i samråd
med Real Administration besluttet at udskyde den ordinære generalforsamling.
Det er endnu uvist, hvornår der kan indkaldes til generalforsamling, men vi vil under alle
omstændigheder følge myndighederne anvisninger og anbefalinger.
En gennemførelse af generalforsamlingen på et senere tidspunkt vil ikke bevirke ugyldighed, selv
om generalforsamlingen i så fald ikke vil blive afholdt i henhold til vedtægternes formelle krav,
hvor mange foreninger fx har krav om afholdelse af generalforsamling inden udløbet af april
måned.
Dette har Østre Landsret fx slået fast i TBB1999.222, hvor en gennemførelse af
generalforsamlingen i marts måned ikke medførte ugyldighed, selv om vedtægterne foreskrev at
generalforsamlingen skulle afholdes i april måned.