Kategoriarkiver: Nyheder

Affaldsproblemer

Bestyrelsen oplever desværre ofte, at visse beboere har svært ved at overholde renovationsreglerne.

Ved en tilfældig gennemgang igår aftes, blev flg. 4 overtrædelser fotograferet:

Og ja, det ER et fjernsyn i en affaldscontainer, der udelukkende er beregnet til køkkenaffald.

Derudover blev der fundet pap og pantflasker i en sort affaldssæk, samt vinflasker og pap henstillet hist og pist.

Alle disse ting er med til at påføre foreningen unødige udgifter og er en meget uhensigtsmæssig opførsel.

Vi opfordrer på det KRAFTIGSTE til, at renovationsreglerne overholdes.

Loppemarked 2008

D.15. juni 2008 blev der afholdt loppemarked i Gartnervang.

Som det ses på billederne, var det et veludstyret og velbesøgt loppemarked.

Vi håber, at endnu flere vil deltage næste gang, for vi håber at det er en begivenhed, vi kan gentage mange gange.

Parkering ved brandveje

Vi oplever, at den gule afmærkning ved brandvejene ofte overskrides af parkerede biler, især/primært ved blok 5.

Dette er strengt forbudt og i tilfælde af brand kan en sådan blokering af brandvejen få katastrofale følger.

Vi henviser iøvrigt til gældende husorden, afsnittet “Parkering”:

“Parkering af biler, motorcykler og knallerter må kun finde sted på de dertil indrettede parkeringspladser. Parkering skal finde sted på en sådan måde, at der er plads til flest mulige biler. Parkering af lastbiler, busser, campingvogne, diverse trailere samt ikke indregistrerede motorkøretøjer er forbudt, ligesom det er forbudt, at parkere på ejendommens adgangsveje og vende-/tørrepladser.”

Mvh.
Bestyrelsen
E/F Rosagården 1-5