Endeligt varme og varmt vand igen!

Varmeveksleren er blevet renoveret og det varme vand er tilbage, både i varmtvandshanerne og i radiatorerne.

Herunder kan I se billeder af de midlertidige varmevekslere, samt den renoverede varmeveksler. Størrelsesforskellen bidrager til at forklare hvorfor de små, midlertidige vekslere havde problemer med at varme alt vores vand op – og derfor valgte vi at prioritere opvarmning af radiatorvandet frem for det varme brugsvand, og at stille badvogne til rådighed i stedet.

Disse badvogne vil blive fjernet på lørdag.

Det har ikke været let at få det hele på plads, men det lykkedes til sidst.

Tak for jeres forståelse og tålmodighed – og nyd varmen!

Midlertidige varmevekslere Renoveret varmeveksler

Mvh.
Bestyrelsen

Skriv et svar