Parkering ved brandveje

Vi oplever, at den gule afmærkning ved brandvejene ofte overskrides af parkerede biler, især/primært ved blok 5.

Dette er strengt forbudt og i tilfælde af brand kan en sådan blokering af brandvejen få katastrofale følger.

Vi henviser iøvrigt til gældende husorden, afsnittet “Parkering”:

“Parkering af biler, motorcykler og knallerter må kun finde sted på de dertil indrettede parkeringspladser. Parkering skal finde sted på en sådan måde, at der er plads til flest mulige biler. Parkering af lastbiler, busser, campingvogne, diverse trailere samt ikke indregistrerede motorkøretøjer er forbudt, ligesom det er forbudt, at parkere på ejendommens adgangsveje og vende-/tørrepladser.”

Mvh.
Bestyrelsen
E/F Rosagården 1-5

Skriv et svar