Rørprojekt

Udskiftning af forsyningsvandrør:

Projektet har været godt i gang siden oktober 2018 og den forventede afslutning er stadigt oktober 2019.

Praktiske oplysninger:

Da det er ikke altid er muligt, at finde badeværelsesfliser, som er magen til de opsatte. Bør du som ejer selv sørge for disse, så vil projektets murer anvende dem til små reparationer med mere, skulle dette være nødvendigt.

Brug af Badevogne:

Badevogne er kun til brug for ejendommens beboere, som har fået udleveret en nøgle. Da vi har oplevet både tyveri og misbrug af badevognene, opfordrer vi alle til at huske at låse badevognen after brug.