Forfatterarkiv: Webmaster

Fremleje

Hvis du er privat ejer må du godt fremleje din lejlighed, såfremt det ikke er til virksomhed. Vi anbefaler at lejer bliver informeret om gældende vedtægter og info på tavlen i opgangen. For indmelding i lukket Facebook gruppe for beboerne, kontakt venligst Ejerforeningen Rosagården 1-5.

Generalforsamling aflyses

I forlængelse af regeringens og sundhedsmyndighedernes anbefalinger har bestyrelsen i samråd
med Real Administration besluttet at udskyde den ordinære generalforsamling.
Det er endnu uvist, hvornår der kan indkaldes til generalforsamling, men vi vil under alle
omstændigheder følge myndighederne anvisninger og anbefalinger.
En gennemførelse af generalforsamlingen på et senere tidspunkt vil ikke bevirke ugyldighed, selv
om generalforsamlingen i så fald ikke vil blive afholdt i henhold til vedtægternes formelle krav,
hvor mange foreninger fx har krav om afholdelse af generalforsamling inden udløbet af april
måned.
Dette har Østre Landsret fx slået fast i TBB1999.222, hvor en gennemførelse af
generalforsamlingen i marts måned ikke medførte ugyldighed, selv om vedtægterne foreskrev at
generalforsamlingen skulle afholdes i april måned.

Angående emhætter

På køkken og badeværelse, må man ikke tilslutte mekanisk udluftning.
Som eksempelvis, at montere en emhætte i køkkenet, som indeholder en motor.
Årsagen er, at de sender luften den gale vej i systemet og ind til naboen, da suget på taget ikke kan følge med.

Vi anbefaler et passivt emfang, som udnytter suget direkte fra taget

Ny ladestander etableret

Vi har nu fået etableret en ladestander til opladning af el- og hybridbiler ved indkørslen til Gartnervang 18-24. Alle er dog velkommen til at benytte dem. Da der kun er 2 til at begynde med henstiller vi til at folk kun benytter dem til ladning og ikke parkere der. Der afregnes direkte mellem bilejer og forsyningsselskab.
Ny ladestander